Privacybeleid

Bij Caliroots beschermen we uw persoonlijke privacy en zijn wij voortdurend aan het werk om te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd als u gebruik maakt van onze diensten. Dit privacybeleid legt uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Het beschrijft ook uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen. Het is belangrijk dat u het privac

ybeleid leest en begrijpt en dat u vertrouwen hebt in onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen hebt (de contactinformatie is onderaan dit document te vinden).

De onderstaande tabel is behulpzaam bij het navigeren naar de hoofdstukken die u vooral interesseren.

 1. Wat zijn persoonsgegevens?
 2. Wat is het verwerken van persoonsgegevens?
 3. Wie is verantwoordelijk voor de door Caliroots verzamelde persoonsgegevens?
 4. Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens en welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
 5. Waarom verwerken we gegevens over u?
 6. Rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
 7. Profilering
 8. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
 9. Doorgeven van persoonsgegevens
 10. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?
 11. Uw rechten
 12. Cookies
 13. Contactinformatie


1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle informatie die direct of indirect kan worden toegeschreven aan een natuurlijke, op dit moment in leven zijnde persoon. Bijvoorbeeld, beelden en geluidsopnamen die in een computer worden verwerkt kunnen persoonsgegevens zijn zelfs als er geen namen worden genoemd Versleutelde gegevens en verschillende soorten elektronische identiteiten (zoals IP-nummers) zijn persoonsgegevens als deze kunnen worden gekoppeld aan een natuurlijke persoon.


2. Wat is het verwerken van persoonsgegevens?

Het verwerken van persoonsgegevens is alles dat er gebeurt met de persoonsgegevens. Elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens betekent verwerking, ongeacht of deze handeling wel of niet automatisch wordt uitgevoerd. Voorbeelden van normale verwerking zijn verzamelen, registreren, structureren, organiseren, opslaan, verwerken, overdragen en wissen.


3. Wie is er verantwoordelijk voor de door Caliroots verzamelde persoonsgegevens?

Californian Roots AB, Reg. No. 556656-7086, Hornsbruksgatan 28, 117 34 Stockholm, is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens door het bedrijf en beoogt alle persoonsgegevens volgens de toepasselijke wetgeving te verwerken (Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679).


4. Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens en welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

4.1 Voor klanten van Caliroots
Informatie verzameld in verband met een aankoop is vereist zodat u, als consument, een overeenkomst met Caliroots kunt aangaan en zodat wij onze verplichtingen betreffende een aankoop kunnen nakomen.
De gegevens die we verwerken zijn:

 • Naam
 • Persoonlijk identiteitsnummer
 • Adres E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Betalingsgegevens
 • Klantnummer
 • IP-adres
 • Gegevens over uw aankopen
 • Informatie over de manier waarop u de website van Caliroots gebruikt

4.2 Voor degenen die een account bij Caliroots hebben
Als u een account hebt bij Caliroots, verzamelen we de persoonsgegevens die u verstrekt bij het opzetten van het account en die we blijven verzamelen zolang u het account bij Caliroots hebt.
De gegevens die verwerken zijn:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Klantnummer
 • IP-adres
 • Gegevens over uw aankopen
 • Informatie over de manier waarop u de website van Caliroots gebruikt

4.3 Voor degenen die een abonnement hebben op de nieuwsbrief van Caliroots
We zijn hard aan het werk om te zorgen dat de abonnees van de nieuwsbrief van Caliroots zo interessant en relevant mogelijke informatie/aanbiedingen ontvangen. 

De gegevens die we verwerken zijn:

 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Informatie over de manier waarop u de website van Caliroots gebruikt
 • Hoe u reageert op onze nieuwsbrieven (het soort producten en aanbiedingen die u relevant vindt)
 • Gegevens over uw aankopen

4.4 Voor degenen die deelnemen aan onze verlotingen
Tijdens speciale productuitgaven houden we zogenaamde verlotingen waarbij een beperkt aantal mensen de kans wordt geboden het product te kopen.
De gegevens die we zulke gevallen verzamelen zijn:

 • E-mailadres


5. Waarom verwerken we gegevens over u?

De persoonsgegevens die we bij Caliroots voor u als klant verwerken, worden voornamelijke verwerkt om:

 • onze verplichtingen jegens u als klant na te komen. Bijvoorbeeld, het afhandelen van de aankoop van goederen, facturering en om ondersteuning te geven.
 • te voldoen aan verplichtingen wat betreft verzending en garanties.
 • algemene klantenzorg en -dienst te bieden (bijv. vragen beantwoorden en foutieve gegevens corrigeren).
 • de klantrelatie te beheren en onze diensten aan te bieden.
 • onze diensten, producten en functies te verbeteren en te ontwikkelen.
 • marktonderzoek te verrichten met de mogelijkheid tot het beïnvloeden van aanbiedingen en diensten.
 • misbruik of onjuist gebruik van onze diensten te voorkomen.
 • te voldoen aan onze verplichtingen ten aanzien van prijsvragen.
 • de toepasselijke wetten na te leven.
 • uw persoonlijk account bij Caliroots te administreren en beheren.

Persoonsgegevens voor nieuwsbriefabonnees kunnen, naast het bovengenoemde, worden verwerkt om:

 • informatie en toegespitste marketing te bieden op de website, of via e-mail of SMS-berichten.
 • communicatie te bewerkstellingen met u als abonnee, via e-mail of SMS-berichten.


6. Rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Dit hoofdstuk beschrijft de rechtsgronden en -overwegingen op basis waarvan Caliroots uw persoonsgegevens verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden onder andere verwerkt om te voldoen aan een overeenkomst met u als klant, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van aankopen van goederen. Het is mogelijk dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming. Uw toestemming moet vrijwillig worden gegeven, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig zijn om te kunnen dienen als rechtsgrond. We verzamelen toestemming van u als nieuwsbriefabonnee zodat wij taken kunnen uitvoeren en informatie verkijgen over uw aankopen. Bovendien wordt uw gedrag opgeslagen op onze website, evenals uw belangstelling voor onze aanbiedingen en producten en uw interactie met Caliroots. Dit gebeurt om onze belofte na te komen om u te voorzien van persoonlijke aanbiedingen en het doel u een ervaring te bieden die speciaal op u is afgestemd.

Een deel van de verwerking van persoonsgegevens die we verrichten is gebaseerd op een zogeheten afweging van belangen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verwerking die we uitvoeren teneinde u relevante aanbiedingen te sturen. Dit kan betrekking hebben op een beperkt segment klanten, bijvoorbeeld op basis van koopgedrag.

Caliroots verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens op basis van belangenafweging.

In sommige gevallen is Caliroots wellicht wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verwerking van persoonsgegevens die we uitvoeren om te kunnen voldoen aan de vereisten van de Boekhoudwet.
 

7. Profilering

Voor abonnees van de nieuwsbrief van Caliroots kunnen we uw persoonsgegevens verwerken via profilering. Dit houdt in dat wij, op basis van uw gebruik van onze website, de producten en aanbiedingen waarin u interesse hebt getoond, op welke nieuwsbrieven u hebt gereageerd, almede informatie over aankopen, u als gebruiker een relevante winkelervaring kunnen presenteren en we aanbiedingen kunnen verstrekken waarvan wij denken dat ze geschikt zijn voor u.

U kunt op elk moment bezwaar aantekenen tegen dit soort verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u zich wenden tot [email protected] Zodra we uw melding hebben ontvangen, wordt de verwerking van uw persoonsgegevens door middel van profileren stopgezet.
 

8. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Caliroots bewaart uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om de taken waarvoor ze zijn verzameld te kunnen uitvoeren. In sommige gevallen kunnen we de gegevens langer bewaren als dat nodig is om te voldoen aan wettelijke vereisten of om de juridische belangen van Caliroots te waarborgen.

Voor u als klant
Caliroots bewaart uw gegevens maximaal 24 maanden (twee jaar) na uw laatste interactie met ons als klant (een aankoop hebt gedaan of op andere wijze contact met ons hebt gehad).

Voor u als account houder
We bewaren uw gegevens zo lang u een account hebt bij Caliroots.


9. Doorgeven van persoonsgegevens

Caliroots kan persoonsgegevens bekendmaken aan derden. Een voorbeeld van een situatie waarin gegevens kunnen worden doorgestuurd naar derden kan zijn naar een verzendbedrijf in verband met het afleveren van goederen, of een media-agentschap voor marketingdistributie. Onze partners zijn: Adtraction, Adyen, Best, Bring, Commision Junction, Criteo, Datafeedwatch, DB Schenker, DIBS, Easycom, Emarsys, Everysize, Facebook, Google, Hotjar, Ingrid, Klarna, Nosto, Panagora, PayPal, Perfect IT, Posti, PostNord, Precis Digital, Qlikview, Rulemailer, Smartly, Unifaun, UPS, Veinteractive, Yotpo en Zendesk.

Lees meer op Google: "Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken".

Caliroots brengt uw persoonsgegevens nooit over naar derden voor marketingdoeleinden.

Caliroots kan uw persoonsgegevens bekendmaken als dat nodig is om te voldoen aan toepasselijke wetten of overheidseisen, om de juridische belangen van Caliroots te waarborgen, of voor het opsporen, voorkomen of aandacht te besteden aan fraude en andere beveiligings- of technische kwesties.

Caliroots beoogt alleen persoonsgegevens op te slaan binnen de EU/EER. Als er echter persoonsgegevens moeten worden overgebracht naar een land buiten de EU/EER, zorgt Caliroots ervoor dat de persoonsgegevens blijvend worden beschermd in overeenstemming met de wetten en voorschriften betreffende de overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de EU/EER.


10. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Bij Caliroots hebben we technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, manipulatie en verlies. We passen onze beveiligingsmaatregelen voortdurend aan in overeenstemming met de vooruitgang en de ontwikkelingen die er op dit gebied plaatsvinden.

Alleen diegenen die daadwerkelijk uw persoonsgegevens moeten verwerken teneinde onze aangegeven doelen te verwezenlijken hebben toegang tot deze gegevens.

In geval van incidenten betreffende persoonsgegevens verbindt Caliroots zich ertoe dit aan de verantwoordelijke regelgevende instantie te melden (Autoriteit Persoonsgegevens) zonder onnodige vertraging en binnen 72 uur na kennis te hebben genomen van het incident. Als een dergelijke melding niet binnen 72 uur kan worden gedaan, geeft Caliroots de redenen aan voor het uitstel van de melding en wordt er zonder verdere vertraging pakketsgewijs informatie verstrekt.

Caliroots verbindt zich ertoe u zo spoedig mogelijk te informeren als een incident met persoonsgegevens u heeft getroffen en om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen.


11. Uw rechten

Caliroots is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en we zullen, op uw verzoek of op eigen initiatief, gegevens waarvan we hebben gemerkt dat die onjuist, onvolledig of vals zijn corrigeren, anonimiseren, wissen of aanvullen.

U hebt het recht een verzoek in te dienen voor:

 1. Toegang tot uw persoonsgegevens

  U hebt het recht een registeruittreksel te verzoeken van de persoonsgegevens die over u zijn geregistreerd en de verwerking die wij uitvoeren betreffende uw persoonsgegevens. In het registeruittreksel hebt u ook het recht om informatie te ontvangen over waar de gegevens zijn verkregen als de persoonsgegevens niet van u zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde beslissingen (met inbegrip van profilering) en de voorgestelde termijn voor de opslag van de gegevens, of de voor het vastellen van deze termijn gehanteerde criteria. 

   
 2. Correctie van uw persoonsgegevens

  Op uw verzoek corrigeren we zo spoedig mogelijk alle onjuiste of onvolledige informatie die we over u verwerken.

   
 3. Uitwissen van uw persoonsgegevens

  U hebt het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden verwijderd. Voorwaarde hiervoor is echter dat deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Er kunnen ook wettelijke vereisten bestaan die voorschrijven dat wij uw persoonsgegevens niet onmiddellijk mogen verwijderen in, bijvoorbeeld, boekhouding- en belastingwetgeving. In dat geval zetten wij de verwerking stop die wordt gedaan voor andere doeleinden dan het voldoen aan de wetgeving.

   
 4. Verwerkingsbeperking
  
Dit houdt in dat uw persoonsgegevens zijn gemarkeerd zodat ze alleen mogen worden verwerkt voor bepaalde beperkte doeleinden. Bijvoorbeeld, u kunt een beperking aanvragen wanneer u denkt dat uw gegevens onjuist zijn en u hebt om een correctie gevraagd volgens het bovenstaande hoofdstuk 3 "Correctie van uw persoonsgegevens". Terwijl de juistheid van de gegevens wordt onderzocht, wordt verwerking beperkt.

Als Caliroots uw informatie heeft bekendgemaakt aan derden, berichten wij u over de correcties of de uitwissing van gegevens evenals de restrictie van gegevensverwerking.

Als uw persoonsgegevens door Caliroots worden opgeslagen, hebt u recht op gegevensportabiliteit. Dit houdt in dat u, onder bepaalde omstandigheden, kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen en in gestructureerde, algemeen gebruikte en machine-leesbare vorm naar een andere verwerkingsverantwoordelijke over te brengen.

Als de door Caliroots uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van het afwegen van belangen, hebt u het recht daartegen bezwaar te maken. In geval van een bezwaar gaat Caliroots alleen door met verwerking als er legitieme redenen voor bewerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen. Het is aan Caliroots om te bewijzen dat er zulke redenen bestaan. Als geregistreerd persoon hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoritieit Persoonsgegevens betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens.12. Cookies

De cookies die we bij Caliroots gebruiken, verbeteren over het algemeen de diensten die wij te bieden hebben. Sommige van onze diensten hebben cookies nodig om naar behoren te functioneren, terwijl andere de diensten voor u verbeteren. We gebruiken cookies voor algemene analytische informatie betreffende uw gebruik van onze diensten en voor het opslaan van functionele instellingen zoals taal en andere gegevens. We gebruiken ook cookies om u relevante marketing toe te sturen.

Als u dat wilt, laat uw browser of apparaat u de instellingen voor het gebruik en de reikwijdte van cookies wijzigen. Ga in uw browser of apparaat naar instellingen voor meer informatie over het aanpassen van de instellingen voor cookies. Voorbeelden van wat u kunt aanpassen zijn onder andere het blokkeren van alle cookies, het alleen accepteren van cookies van de eigenaar van de website, of het verwijderen van cookies wanneer u uw browser afsluit. U moet er wel aan denken dat sommige van onze diensten misschien niet werken als u cookies blokkeert of weghaalt.


13. Contactinformatie

Als u vragen hebt over ons Privacybeleid, het verwerken van uw persoonsgegevens, of als u een verzoek wilt indienen voor een registeruittreksel, kunt u contact met ons opnemen.

Californian Roots AB
Hornsbruksgatan 28
117 34 Stockholm
Zweden

E-mail: [email protected]
Telefoon: 08-720 07 97

Bedrijfsregistratienummer: 5566567086